In deze nieuwsbrief informeren wij u over het volgende:

• Personeel
• Inschrijven baby’s
• Clusteren BSO
• Werving leden OC
• Ouderavond
• Info School voor ouders
• Vergaderdata
• Oudercommissie
• Sluitingsdagen 2023