In deze nieuwsbrief informeren wij u onder andere over de volgende onderwerpen:

  • Personeel
  • Incidentele opvang
  • Even zonder werk?
  • LRK-nummers
  • Dagopvang vanaf 7.30 uur open
  • Afmelden BSO
  • Sluitingsdagen Notedop