Openingstijden

De dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) is geopend op werkdagen vanaf 7.30 uur tot 18.30 uur. 

De BSO is in schoolweken op maandag, dinsdag en donderdag open van 14.00 uur tot 18.30 uur en op woensdag en vrijdag van 11.45 uur tot 18.30 uur. In schoolvakanties is de BSO open van 7.30 uur tot 18.30 uur. Indien u zich heeft aangemeld voor een studiedag dan kunt u uw kind brengen vanaf 8.30 uur.

Wij zijn 52 weken per jaar open en alleen gesloten op de erkende nationale feestdagen. Op 24 december en 31 december sluiten wij onze deuren om 16.00 uur en op 5 december om 17.00 uur.

Brengen en halen van de kinderen

De kinderen kunnen ’s morgens gebracht worden tussen 7.30 uur en 9.00 uur. Als een kind een keer later gebracht wordt of het kind kan onverwacht die dag niet komen, dan horen we dit graag vóór 9.00 uur in verband met de dag planning. De kinderen kunnen ‘s middags worden opgehaald tot 18.30 uur. Wij vinden het belangrijk om tijdens het brengen en halen de tijd te nemen voor het uitwisselen van de nodige informatie over het kind en wij vragen ouders hier rekening mee te houden. Wanneer een onbekende (of een ouder broertje of zusje) een kind komt halen, dan is het belangrijk dit vooraf aan de groepsleiding door te geven.

Contractvormen

Bij De Notedop bieden wij verschillende contractvormen en zo worden afgestemd op de persoonlijke situatie:

U kunt kiezen uit 3 contractvormen:

  • Een 52 weken contract: opvang in 40 school- en 12 schoolvakantieweken. Uw kind kan tijdens alle schoolvakanties hele dagen naar de opvang, op die dagen waarop het kind normaliter ook komt.
  • Een 47 weken contract: opvang in 40 school- en 7 schoolvakantieweken. Uw kind kan tijdens 7 schoolvakantieweken hele dagen naar de opvang, op die dagen waarop het kind normaliter ook komt. U meldt uw kind af voor 5 schoolvakantieweken naar keuze.
  • Een 40 weken contract: alleen opvang in 40 schoolweken.

De weken waarin uw kind niet komt vallen in de schoolvakantieweken van regio midden.

Afmelden

Voor onze planning is het belangrijk dat u het ons altijd laat weten als u uw kind niet komt brengen, of als hij of zij niet door ons opgehaald hoeft te worden van school. Mocht u dit onverhoopt een keer vergeten dan zullen wij contact met u opnemen om te vragen of wij uw kind nog kunnen verwachten. U kunt uw kind afmelden via het ouderportaal.

Ruilbeleid en extra dagen

Wij bieden alle ouders de mogelijkheid om niet benutte dagen te ruilen.

  • De ruildag kan maximaal 4 weken vóór of 4 weken ná de gemiste dag worden ingezet, mits er plek is op de groep.
  • Erkende feestdagen kunnen niet worden geruild.
  • Gemiste dagen kunnen niet worden ingehaald door broertjes/zusjes.
  • Er is ook de mogelijkheid om extra dagen in te kopen. Ook hiervoor geldt uiteraard dat er plek moet zijn op de groep.

Ruildagen en/of extra dagen kunnen aangevraagd worden via het ouderportaal.

Ouderavonden

De Notedop organiseert jaarlijks een ouderavond, lezing of workshop met een pedagogisch onderwerp als thema.

Belangrijke informatie

Bij iedere groep hangt belangrijke informatie op of naast de deur. Dit kan informatie zijn die alleen deze groep betreft, zoals een wijziging in de samenstelling van de groepsleiding of als er een kinderziekte is geconstateerd. Tevens wordt hier informatie over de Notedop opgehangen, zoals een aankondiging van een ouderavond, of nieuws vanuit de oudercommissie.

De digitale nieuwsbrief verschijnt ca vier keer per jaar met hierin o.a. nieuws vanuit de oudercommissie en De Notedop.