Tarieven

Kinderopvangtoeslag

Wat kinderopvang kost hangt af van uw persoonlijke situatie. Ouders die beiden werken of studeren en kinderopvang afnemen, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten: de kinderopvangtoeslag. Hoeveel toeslag u krijgt is onder andere afhankelijk van uw inkomen. U kunt de toeslag aanvragen via de belastingdienst. Het uurtarief en uren per maand horende bij uw contract dient u te gebruiken bij de aanvraag kinderopvangtoeslag. Ook vraagt de belastingdienst om het LRK-nummer van de locatie waar uw kind wordt opgevangen door te geven. Denkt u eraan om wijzigingen, zoals wijzigingen in inkomen, opvanguren of opvanglocatie, tijdig door te geven? Meer informatie en de voorwaarden vindt u op: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen, of download de app Kinderopvangtoeslag.

Wat is inbegrepen

Voeding, drinken en luiers zijn inbegrepen in de prijs. Mocht uw kind een dieet volgen, of babyvoeding gebruiken van een merk dat wij niet in huis hebben, dan vragen wij u om de voeding zelf mee te nemen. Voor het vervoer van kinderen vanaf 4 jaar van school naar De Notedop, betaalt u geen extra kosten.

Contract met, zonder, of met beperkte opvang in schoolvakanties

Wij berekenen het gemiddeld aantal uren dat uw kind komt, zodat u 12 maanden per jaar dezelfde factuur krijgt. Dus komt uw kind meer uren in de schoolvakanties, of juist minder, dan betaalt u toch hetzelfde als in andere maanden. U kunt uw contracttype jaarlijks per 1 januari aanpassen indien wenselijk. Gedurende het jaar is het niet mogelijk om te wisselen tussen 52, 47 en 40 weken contract.

 

Factuur en betaling

Rond de 25e ontvangt u van ons per e-mail de factuur voor de volgende maand. Wij incasseren maandelijks op of rond de 1e van de maand vooraf. De machtiging hiervoor tekent u tegelijk met het contract.

Incidentele opvang

Heeft u een keer een extra dag opvang nodig, dan kunt u dit aanvragen via het ouderportaal. Indien wij uw kind kunnen plaatsen op de gewenste dag dan brengen wij hiervoor kosten in rekening. U vindt deze kosten terug op de factuur en ook deze kosten worden geïncasseerd. Door De Notedop bevestigde  extra dagen kunnen tot twee weken van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen twee weken zullen de volledige kosten in rekening worden gebracht.

 

Opzegtermijn

Wilt u de opvang stopzetten of minder dagen afnemen, dan kunt u een mail sturen naar info@denotedop.nl U heeft u een opzegtermijn van 1 maand gerekend vanaf de dag waarop wij uw opzegging ontvangen. Wanneer uw kind de leeftijd van 4 jaar bereikt betekent dit in principe het einde van plaatsing bij De Notedop. U dient uw kind opnieuw aan te melden voor de BSO. Dit kan vanaf de derde verjaardag van uw kind.

Even zonder werk?

Ouders die werkloos raken, of besluiten (tijdelijk) te stoppen met werken, verliezen niet meteen het recht op kinderopvangtoeslag. Ouders die geen baan hebben, hebben nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Vaak is het voor kinderen fijn om in hun vertrouwde ritme te blijven en het geeft ouders ruimte om te solliciteren.