Medicijn verklaring

  Het kan voorkomen dat er op het kinderdagverblijf gevraagd wordt door ouder(s)/verzorger(s) om medicijnen te geven aan hun kind. Medicijnen geven is nooit zonder risico’s. Wij dienen alleen medicijnen toe die wij van ouders ontvangen. Medicijnen moeten altijd aangeleverd worden in originele verpakking met bijsluiter. Ons streven is, om alleen medicijnen te geven wanneer dit strikt noodzakelijk is.

  Hierbij geeft

  Toestemming voor

  om tijdens het verblijf op De Notedop het hierna genoemde geneesmiddel/zelfzorgmiddel toe te dienen.

  Toedienings periode
  Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel dient te worden verstrekt

  Van datum

  Tot datum

  Naam geneesmiddel

  Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel is houdbaar tot

  Ouders/ verzorgers zijn verantwoordelijk voor het op tijd vervangen van het medicijn wanneer de houdbaarheidsdatum verstreken is.

  Indien het middel gedurende een langere periode toegediend te worden zal er een evaluatie plaatsvinden op:

  (Datum evt. in overleg met De Notedop)

  Toedienings omschrijving
  Toediening gebeurt geheel onder verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. Hoewel Kinderopvang De Notedop de toediening van medicijnen met de grootst mogelijke zorg en in overeenstemming met de onderstaande aanwijzingen zal uitvoeren, zijn Kinderopvang De Notedop en haar medewerkers niet aansprakelijk.

  Dosering

  Tijd

  Bijzondere aanwijzingen (indien van toepassing)

  Wijze van toediening

  Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel dient bewaard te worden op de volgende plaats:

  Akkoordverklaring

  Voor en achternaam

  Relatie tot het kind

  Datum

  Plaats

  Bijzonderheden

  Hiermee geeft u aan dat u de gegevens naar waarheid hebt ingevuld en akkoord gaat met de mutatie.*