Stamgroep formulier

  Wat is een stamgroep?

  In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de dagopvang en de buitenschoolse opvang in één vaste groep kinderen geplaatst wordt. Voor de dagopvang wordt deze groep kinderen een ‘stamgroep’ genoemd. De wet biedt ruimte om tijdelijk af te wijken van deze regel. Met schriftelijke toestemming van de ouders kan (extra) opvang tijdelijk in een andere groep dan de stamgroep van het kind plaatsvinden.

  Let op: Heeft u meerdere kinderen op onze opvang? Vult u dan ook meerdere keren onderstaand formulier in.

  Toestemmingsformulier opvang in 2de stamgroep voor het eerste kind
  De volgende gegevens gaarne invullen voor het eerste kind

  Achternaam

  Geboortedatum

  Opvangdagen

  1ste stamgroep

  2e stamgroep

  Datum en duur opvang

  Van

  Tot

  Akkoordverklaring
  De volgende gegevens gaarne invullen door de ouder/verzorger van het kind

  Voor en achternaam

  Relatie tot het kind

  Datum

  Plaats

  Bijzonderheden

  Hiermee geeft u aan dat u de gegevens naar waarheid hebt ingevuld en akkoord gaat met de mutatie.*