Oudercommissie

De Notedop heeft een oudercommissie, die al een flink aantal jaren functioneert. De oudercommissie bestaat uit ouders die alle ouders van kinderen op De Notedop vertegenwoordigen, van babygroep tot BSO. De Notedop vindt het belangrijk dat de oudercommissieleden ons kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang.

Wat en wie is de oudercommissie?

De oudercommissie is een medezeggenschapsraad, die zo goed mogelijk de belangen van de kinderen én ouders wil vertegenwoordigen. Beoogd wordt dat in de Oudercommissie alle groepen van De Notedop vertegenwoordigd zijn: groepen kinderopvang én buitenschoolse opvang van Beukenoot en Speelnoot.

Welke taken heeft de oudercommissie?

De oudercommissie vergadert 4 maal per jaar op woensdagen, waar mogelijk samen met de directie van De Notedop.

Waarover?

  • Het pedagogisch beleid;
  • Het personeelsbeleid;
  • Het voedingsbeleid;
  • De kwaliteit van de kinderopvang (veiligheid, hygiëne, gezondheid);
  • Openingstijden en klachten;
  • De communicatie tussen directie en ouders (bijvoorbeeld organisatie van thema-avonden);
  • De oudercommissie adviseert gevraagd en ongevraagd (bijvoorbeeld over prijswijzigingen).

Leden

Maaike Jongenelen – Voorzitter

Ruth van Luijk – Secretaris

Angela Bruintjes – Penningmeester

 

 

 

Groep Ouder Kinderen
 Noteclub
Oranje Marloes van Dijk Hannah
Oranje Hannah Boshuis Ruben
De Beukenoot KDV
Geel Anita Kamminga Floris
Geel Marian Jansen Nina
Blauw Hannah Boshuis Simon
Rood
Geel Ruth van Luijk

 Marit

De Beukenoot NSO Lime Gabry Karsdorp

Ture

 

 

Speelnoot Paars/Oker Maaike Jongenelen Dana/Mirte
Paars Angela Bruintjes

Hannah

Paars Anita Kamminga

Feline

Paars Marloes van Dijk Thom

Hoe is de oudercommissie te bereiken?

De oudercommissie fungeert als mogelijk aanspreekpunt voor ouders met ideeën of klachten. De voorzitter van de Oudercommissie (Maaike Jongenelen) de secretaris ( vacant ) en de penningmeester (Angela Bruintjes) zijn te benaderen, via e-mail: OudersNotedop@gmail.com

Gezocht: Actieve meedenkers!

De oudercommissie van De Notedop is op zoek naar Oudercommissieleden. Lijkt het je leuk om mee te denken over De Notedop en eens in de drie maanden te vergaderen?

Neem dan contact op met Maaike Jongenelen (voorzitter), dit kan per mail OudersNotedop@gmail.com

Op dit moment zijn we op zoek naar ouders van groep rood, groen en oker. Dus als je kind op deze groep zit, ben je meer dan welkom!

U bent altijd zeer welkom om mee te praten in onze vergadering, ook als u geen lid bent van de oudercommissie. Wilt u dit dan vooraf kenbaar maken bij de secretaris via OudersNotedop@gmail.com