Oudercommissie

De Notedop heeft een oudercommissie, die al een flink aantal jaren functioneert. De oudercommissie bestaat uit ouders die alle ouders van kinderen op De Notedop vertegenwoordigen, van babygroep tot BSO. De Notedop vindt het belangrijk dat de oudercommissieleden ons kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang.

Wat en wie is de oudercommissie?

De oudercommissie is een medezeggenschapsraad, die zo goed mogelijk de belangen van de kinderen én ouders wil vertegenwoordigen. Beoogd wordt dat in de Oudercommissie alle groepen van De Notedop vertegenwoordigd zijn: groepen kinderopvang én buitenschoolse opvang van Noteclub, Beukenoot en Speelnoot.

Welke taken heeft de oudercommissie?

De oudercommissie vergadert 4 maal per jaar op woensdagen, waar mogelijk samen met de directie van De Notedop.

De vergadering zijn in 2024 gepland op 7 februari, 12 juni, 11 september en 6 november.

Waarover?

  • Het pedagogisch beleid;
  • Het personeelsbeleid;
  • Het voedingsbeleid;
  • De kwaliteit van de kinderopvang (veiligheid, hygiëne, gezondheid);
  • Openingstijden en klachten;
  • De communicatie tussen directie en ouders (bijvoorbeeld organisatie van thema-avonden);
  • De oudercommissie adviseert gevraagd en ongevraagd (bijvoorbeeld over prijswijzigingen).

Leden

Tessa Matser                                             – Voorzitter

Koen Rodenburg                                      – Secretaris

                               

HHannah 

 

 

Groep Ouder
 Noteclub Oranje Danny Jansen
Oranje Hannah Boshuis
De Beukenoot KDV Geel Ruth van Luijk
Geel Marian van Houwelingen
Geel Tessa Matser
Blauw Jenny Borgers
Rood Tessa Matser
Rood Koen Rodenburg

 

 

De Beukenoot NSO

Rood

Groen

Lime

 Ruth van Luijk

vacant                             

vacant

 

 

 

 

 

 

Speelnoot Paars vacant
Paars Marloes van Dijk
Oker Marloes van Dijk
Oker Hannah Boshuis

 

Hoe is de oudercommissie te bereiken?

De oudercommissie fungeert als mogelijk aanspreekpunt voor ouders met ideeën of klachten. De voorzitter van de Oudercommissie (Tessa Matser) en de secretaris (Koen Rodenburg)  zijn te benaderen, via e-mail: OudersNotedop@gmail.com

Gezocht: Actieve meedenkers!

De oudercommissie van De Notedop is op zoek naar oudercommissieleden. Lijkt het je leuk om mee te denken over De Notedop en eens in de drie maanden te vergaderen?

Neem dan contact op met Tessa Matser (voorzitter), dit kan per mail OudersNotedop@gmail.com                                     

Op dit moment zijn we in het bijzonder op zoek naar ouders van groep Paars en Lime.

U bent altijd zeer welkom om mee te praten in onze vergadering, ook als u geen lid bent van de oudercommissie. Wilt u dit dan vooraf kenbaar maken bij de secretaris via OudersNotedop@gmail.com