Over ons

De Notedop is een middelgrote organisatie. Per dag is er op De Notedop plaats voor 250 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Op de locatie aan de Peppelkade zijn er drie dichtbij elkaar gelegen gebouwen. De gebouwen liggen centraal in Houten, aan de rand van een woonwijk, een bedrijventerrein en dichtbij de uitvalswegen. De gebouwen grenzen aan een groenstrook met bomenlaantjes en speelvelden. 

In de gebouwen heerst de gezellige sfeer van een klein dagverblijf en zijn de verschillende groepsruimtes ingericht voor en afgestemd op een bepaalde leeftijdsgroep. Voor de kinderen zijn er veel verschillende ruimtes, zoals de ballenbak, de trampolines, de kussenkamer, bioscoop en de keuken waar gebakken en gekookt kan worden door de oudere kinderen. Tussen de gebouwen bevinden zich verschillende, ruime buitenspeelplaatsen, waaronder een ontdektuin met waterpartij en een voetbalkooi.

Bij De Notedop werken ongeveer 50 medewerkers waaronder de directie, leidinggevenden, administratief medewerkers, pedagogisch medewerkers en vervoersmedewerkers.

Visie en kracht

Bij De Notedop vinden we dat jouw kind de volledige aandacht en zorg verdient die het nodig heeft. Daarom werkt De Notedop uitsluitend met gediplomeerde pedagogisch medewerkers die vaak lang in dienst zijn. Sommigen zelfs al meer dan 25 jaar. Dat geeft niet alleen rust, maar ook vertrouwen. Zij zijn enthousiast, gemotiveerd en vooral zeer betrokken.

Onze pedagogisch medewerkers weten hun kennis en ervaring op een unieke manier te combineren met een warme aanpak. Om de continuïteit te waarborgen en de kwaliteit van onze opvang hoog te houden, ontvangen al onze medewerkers maar liefst zes keer per jaar training en zes keer per jaar werkbegeleiding. Het gaat tenslotte wel om jouw kind.

Buiten spelen

Buitenspelen is heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. En lekker buiten spelen, dat wil natuurlijk ieder kind. Daarom besteden we bij De Notedop erg veel aandacht aan onze speelterreinen. Deze ruimtes zijn zo ingericht dat buitenspelen bij elk weertype leuk en avontuurlijk is. Speelterreinen zijn uitgerust met mooie speeltoestellen en speelgoed en zo hebben we ook een ontdektuin. Hier kunnen kinderen klauteren over heuveltjes en bruggetjes, verstoppertje spelen achter houten schotten en van boom tot boom klimmen over touwen. En er is een waterpomp zodat kinderen kunnen spelen met water, modder en zand. Vandaar dat er bij De Notedop ook genoeg rubberlaarzen en overalls aanwezig zijn voor de kinderen. En we zijn heus niet vies van een beetje modder.

Pedagogiek

De Notedop heeft een duidelijke eigen kijk op opvoeding. In samenwerking met orthopedagoog en trainer Catherine Delsing heeft De Notedop een geheel eigen pedagogische visie ontwikkeld. Door middel van intensieve pedagogische trainingen en werkbegeleiding zorgen we ervoor dat al onze pedagogisch medewerkers ook daadwerkelijk handelen vanuit De Notedop-visie. Voor ouders is het belangrijk om te weten of de visie van het kinderdagverblijf waar zij hun kind heen willen brengen aansluit bij hun eigen kijk op opvoeding.

Belangrijke uitgangspunten zijn voor ons:

  • Elk zorgmoment zien we als een moment van aandacht voor jouw kind.
  • We benoemen wat we doen zodat je kind weet waar hij of zij aan toe is.
  • We kijken bewust naar de behoefte van jouw kind. We passen ons tempo hierop aan.
  • Gevoelens worden benoemd en emoties worden geuit. Of je kind nou blij, boos of verdrietig is. Dat mag.
  • We kijken bewust naar de ontwikkeling van je kind en passen het spelen hier op aan.
  • We kunnen echt aandacht geven aan je kind. We nemen je kind serieus en luisteren er goed naar. Er is intensief contact.
  • We respecteren vooral de eigenheid van je kind. Ieder kind is tenslotte uniek.
  • We reageren altijd positief en opbouwend.
  • We geven je kind liefde, warmte en geborgenheid.
  • Wij vinden het heel belangrijk om een goed contact met ouders te hebben en om met hen de dialoog aan te gaan over opvoeding, omdat het immers een gezamenlijke taak is, lees hierover meer bij contact met ouders

Mocht u meer informatie willen over ons pedagogisch beleid, dan kunt u dit opvragen bij de administratie.

Pedagogen

Bij het ontwikkelen van onze visie hebben wij ons laten inspireren door diverse pedagogen waaronder:

Aletha Solter

Aletha Solter is een Zwitsers/Amerikaans ontwikkelingspsychologe. Aletha Solter is een internationale autoriteit op het gebied van binding, trauma’s en disciplineren zonder straffen en belonen.

In haar eerste boek, Baby’s weten wat ze willen, is een belangrijk uitgangspunt dat alle baby’s stress meemaken, en dat huilen hun belangrijkste middel is om te ontladen. Het is volgens Solter van wezenlijk belang om baby’s te laten huilen in plaats van eten geven, heen en weer schudden, een speen in de mond te doen en te proberen het huilen te stoppen (tenminste als sprake is van stress. Bij honger, natte luier etc., kan beter die oorzaak worden weggenomen). Daarbij is van belang dat de ouder/verzorger het kind niet alleen laat, maar aanraakt en op rustige toon laat blijken dat het huilen wordt geaccepteerd. Haar tweede boek, Het ongedwongen kind, behandelt dezelfde benadering maar dan voor de leeftijdsgroep van 2-8 jaar. De opvoedkundige benadering van Solter is sterk beïnvloed door de Amerikaanse klinisch psycholoog Dr. Thomas Gordon. Waar Gordon een meer algemene machteloze communicatiemethode ontwikkelde (eerst voor ouders en kinderen en later uitgebreid naar professionals, leerkrachten, volwassenen) heeft Solter deze doorontwikkeld voor baby’s en jonge kinderen. Zij combineert een en ander met resultaten van biochemische en fysiologische onderzoeken over o.a. tranen en spanning ontladen.