Nieuwsbrief maart 2024

In deze nieuwsbrief informeren wij u over het volgende: • Ontwikkelingen personeelsplanning• Zomerfeest• Ziekte bij kinderen• Samenvatting Coaching plan 2024• Urenverantwoording Coaching 2024Vergaderdata Oudercommissie• Sluitingsdagen 2024 Nieuwsbrief maart...

Nieuwsbrief december 2023

In deze nieuwsbrief informeren wij u over het volgende: • Personeel• Inschrijven baby’s• Clusteren BSO• Werving leden OC• Ouderavond• Info School voor ouders• Vergaderdata• Oudercommissie• Sluitingsdagen 2023 Nieuwsbrief december...