In deze nieuwsbrief informeren wij u over het volgende:

• Ontwikkelingen personeelsplanning
• Zomerfeest
• Ziekte bij kinderen
• Samenvatting Coaching plan 2024
• Urenverantwoording Coaching 2024
Vergaderdata Oudercommissie
• Sluitingsdagen 2024