In deze nieuwsbrief informeren wij u onder andere over de volgende onderwerpen:

  • Huidige coronabeleid
  • Nieuwe beslisboom
  • Sluiting sport-BSO
  • Personeel
  • Vergaderdata
  • Oudercommissie Aangepaste openingstijden