In deze nieuwsbrief informeren wij u over het volgende:

  • Interactieve ouder avond op 4 oktober (Week van de Opvoeding)
  • Lief en leed pot Oudercommissie
  • Vervoersplanning BSO