In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen:

  • Financiën
  • Ruil-/ extra dagen zomervakantie
  • Oudercommissie vergaderdata 2020
  • Mailadres oudercommissie
  • Breng- en ophaalmomenten, contact ouders
  • Thuisblijfregels-gezondheid kinderen
  • Vervanging zwangerschapsverlof Erika
  • Sport-NSO
  • Teken

Via onderstaande button kunt u de nieuwsbrief downloaden.