In deze nieuwsbrief informeren wij u over het volgende: • Ontwikkelingen personeelsplanning• Zomerfeest• Ziekte bij kinderen• Samenvatting Coaching plan 2024• Urenverantwoording Coaching 2024Vergaderdata Oudercommissie• Sluitingsdagen 2024